Algemene Voorwaarden Proveiance

ProVeiAnce.com

Environmental, health and Safety Consultancy

Algemene Voorwaarden

1 Deze algemene voorwaarden is van toepassing op het volgende:

  • alle internetpagina’s van ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy, dus de teksten, afbeeldingen, links, videos, andere objecten en inclusief de inhoud van producten en diensten die op de website worden aangeboden;
  • je/jij: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;wij: Leon Burgerhout & ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy
  • gebruik(en): onder meer inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken en plegen van rechtshandelingen (bijvoorbeeld kopen of huren);
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, waaronder verloren data en zaken, gederfde omzet of winst en ander economisch nadeel.

2 Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven. Door de website te gebruiken of de aankoop van producten of diensten stem je in met deze algemene voorwaarden.

3 Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de website zoals onder art.1 staat omschreven, alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.

4 Je gaat ermee akkoord dat er copyrights berusten op de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven. Het zonder toestemming distribueren, doorzenden of verkopen van de inhoud op welke wijze dan ook, is bij wet verboden.

5 ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy doet zijn best de inhoud van de website regelmatig te updaten, te verbeteren of aan te vullen. Ondanks dat kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de eventuele gevolgen daarvan zijn wij niet aansprakelijk.

6 ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

7 ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud daarvan, of met de onmogelijkheid de website of specifieke inhoud daarvan te kunnen raadplegen.

8 ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

9 ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging van die bestanden in.

10 Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de website verzendt.

11 Je beschermt tegen en vrijwaart ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy, zijn vertegenwoordigers en handelspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of in verband met jouw gebruik van de website en/of jouw inbreuk op een wettelijke regeling of op de rechten van derden.

12 ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy heeft het recht om je de toestemming te ontzeggen de website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven, te gebruiken.

13 ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy heeft het recht om je de toestemming te ontzeggen de website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven, te gebruiken.

14 ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy neemt de privacy van de bezoekers en klanten heel erg serieus en zal de gegevens van personen en bedrijven niet doorgeven of verkopen aan derde of gebruiken voor andere zaken dan aangeboden op deze website.

Terug naar ProVeiAnce. Environment, Health and Safety Consultancy