HSE Opleiding en training

HSE Opleiding en training

Door onze ruime ervaring op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM), zijn wij in staat een groot aantal HSE opleiding en training en workshops te organiseren. Hierbij maken wij gebruik van onze eigen kennis alsmede van ons netwerk waarbij wij alleen mensen inzetten die aan onze kwaliteitsstandaarden voldoen. Voor een HSE Opleiding en training en of workshop moet de groep uit minimaal 8 personen bestaan. Afhankelijk van de soort HSE opleiding en training en of instructie zal er ook een maximum aan de groep gesteld worden, normaal zal dit rond de twaalf liggen. Voor workshops kan dit aantal hoger ligger.

Een overzicht van de HSE Opleiding en training

Hier volgt een overzicht van HSE opleiding en training die door Proveiance georganiseerd kunnen worden. Neemt contact op voor andere HSE opleiding en training of voor meer informatie.

Basis-VCA

 • 2 dagdelen, aanvullend examen
 • bedoeld voor uitvoerend personeel
 • officieel SSVV erkend diploma

VOL-VCA

 • 3 dagdelen, aanvullend examen
 • bedoeld voor operationeel leidinggevenden
 • officieel SSVV erkend diploma.

VCA HSE Opleiding en training

Taak Risico Analyse (TRA)

 • 1 dagdeel.
 • Tijdens deze training leert men aan de hand van praktijkvoorbeelden zelfstandig een taak risico analyses op te stellen. De training heeft een hoog interactief karakter.

Omgang met gevaarlijke stoffen

 • 1-2 dagdelen (ligt aan de gewenste diepgang)
 • Wettelijke eisen aan een MSDS
 • Doel material safety datasheet (MSDS)
 • Lezen en beoordelen MSDS
 • Global Harmonising System (GHS)
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Introductie nieuw personeel/uitzendkracht/ZZP’er

 • 1 dagdeel
 • HSE instructie
 • tonen werkplek
 • gevaren van het uit te voeren werk
 • uitreiken PBM’s

U ontvangt een kort rapport van de instructie, afgetekend door de nieuwe medewerker en de instructeur als bewijs voor de gegeven instructie. In geval van een ongeval kunt u daarmee aantonen dat u in ieder geval de juiste instructie heeft gegeven.

BedrijfsHulpVerlening (BHV)

 • Duur opleiding: twee dagen.
 • De bedrijfshulpverleners in uw bedrijf worden opgeleid zodat ze:
  • eerste hulp kunnen verlenen
  • brand kunnen bestrijden
  • kunnen reanimeren met een AED
  • collega’s en bezoekers kunnen evacueren.

Indien gewenst ontvangen de deelnemers een door het NIBHV erkend diploma.

Verder kunnen wij ook BHV+ bedrijven helpen met oefenen van bijvoorbeeld de brandweerscenario’s, maar voor bijvoorbeeld scholen, kunnen wij ook kinder-EHBO verzorgen.

Organiseren van workshops

 • normaal: 1dag
 • Het thema wordt met de klant bepaald, voorbeelden kunnen zijn:
  • veiligheidscultuur
  • melden ongevallen en incidenten
  • HSE tijdens shutdowns
  • Procesveiligheidstrainingen
  • Safety leadership trainingen

Log Out Tag Out (LOTO)

 • 1 dag
 • LOTO is bedoeld om systemen energievrij op te leveren zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren tijdens onderhoudswerkzaamheden. De training leert de mensen wat LOTO inhoudt en hoe het werkt.

Werkvergunningen

 • 1 dagdeel
 • Er bestaan diverse soorten werkvergunningen systemen, zowel papieren als elektronische versies. Wij hebben ruime ervaring met beide systemen waardoor wij in staat zijn een efficiënte en doeltreffende training te geven.

Observaties

 • Tijdsduur: variërend m.b.t. de diepgang
 • Observeren van werknemers is een gevoelig punt binnen veel bedrijven, maar wel heel belangrijk voor een goede veiligheidscultuur. Voorkomen moet worden dat mensen zich bespied of verraden voelen. Het ontwikkelen van een open veiligheidscultuur verminderd dit gevoel aan kan observaties tot een waardevol stuk “gereedschap” maken om de organisatie vooruit te helpen.

Proveiance kan helpen bij het opzetten van een observatie-programma, inclusief trainingen.

Procesveiligheid trainingen

Procesveiligheid is erg belangrijk om grote ongevallen te voorkomen. Denk hierbij aan grote rampen zoals de explosie op de BP raffinaderij in Texas City.

Wij kunnen de volgende trainingen voor u faciliteren:

 • HAZOP training (HAZard and OPerability training)
 • LOPA (Layer Of Protection Analysis)
 • SIL classificatie (Safety Integrity Level)

Heeft u vragen over HSE opleiding en training of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons of maak een afspraak met ons.

Share this with your friends