Noodorganisatie / bedrijfsnoodplan

Calamiteiten

Ondanks alle goede inspanningen van een bedrijf gaat het helaas ook wel eens fout. Een effectieve noodorganisatie / bedrijfsnoodplan is noodzakelijk. Het is dan zaak om adequaat in te kunnen grijpen om verdere gevolgschade te voorkomen. Daarnaast is het verstandig dat een organisatie leert van haar “fouten” om er uiteindelijk sterker uit te komen.
Proveiance kan u helpen dit proces in te richten.

Wij kunnen onder meer het volgende voor u opzetten/uitvoeren:

BHV / noodorganisatie

Noodorganisatie bedrijfsnoodplan Noodorganisatie BHV organisatie bedrijfsnoodplan

Ongevallen en incidentenonderzoek

Er zijn diverse methodes voor het uitvoeren van een ongevallen en incidentenonderzoek. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden die wij u kunnen bieden. Uiteraard kan er ook een “eigen” methode worden toegepast.

Let wel: als er een (zwaar) ongeval of incident plaatsvindt is het zaak dat er zo snel mogelijk onderzoek plaats vindt en dat getuigen/slachtoffers gehoord worden. Tevens moet de situatie “bevroren” worden, er mag dus niets veranderd worden omdat dit het onderzoek nadelig beïnvloedt.
Bij zware ongevallen moet tevens de Arbeidsinspectie (SZW) gewaarschuwd worden. Gebruik voor exacte regels de volgende link: Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Het is belangrijk dat er een goed bedrijfsnoodplan(noodorganisatie) aanwezig is en dat de nodige procedures bekend zijn. Proveiance kan u ondersteunen bij het opzetten, onderhouden en oefenen van een noodorganisatie.

TRIPOD

TRIPOD kan voor alle type ongevallen gebruikt worden, maar in de praktijk wordt deze methode vaak meer voor de zwaardere/high potential incidenten gebruikt. De methode analyseert een ongeval/incident op dusdanige wijze, dat er terug beredeneerd wordt naar de latente oorzaken van een incident en uiteindelijk naar de basis risico factoren. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het schrijven van de PHOV: PHOV vergelijking van analysemethoden voor ongevallen

ROOTCAUSE ANALYSE

De rootcause analyse is een praktische, veel gebruikte wijze om ongevallen en incidenten te onderzoeken. Vanuit de gebeurtenis wordt terug beredeneerd wat er exact is gebeurt. Op deze wijze kunnen maatregelen getroffen worden om herhaling te voorkomen.

BOWTIE

Een Bowtie (vlinderdas) geeft een duidelijk grafisch overzicht van een kritische gebeurtenis. Links staan de risico’s en bijbehorende Lines of Defences (LOD’s), dit is de preventieve kant. Rechts staan de herstelmaatregelen en/of effectbeperkende maatregelen, ook met de nodige LOD’s.
Het hangt van de sterkte van de LOD’s af of een kritische gebeurtenis optreedt. Dit geldt ook voor het effect. Hoe sterker de LOD’s, hoe kleiner de gevolgen als er een kritische gebeurtenis plaatsvindt.
Noodorganisatie bedrijfsnoodplan grafisch overzicht van een kritische gebeurtenis

Noodorganisatie / bedrijfsnoodplan binnen uw organisatie

Door de uitgebreide kennis van de regelgeving en ervaring met noodorganisaties kan Proveiance u helpen bij het opzetten, onderhouden en verbeteren van uw noodorganisatie / bedrijfsnoodplan. Neem contact op voor een afspraak.