Ongevallen en incidentenonderzoek

Ongevallen en incidentenonderzoekSoms gaat het mis en is een ongevallen en incidentenonderzoek door een (gecertificeerde) veiligheidskundige nodig. Een probleem in de productie of een ongeval met een werknemer of aannemer. Snel zullen er verschillende instanties komen met vragen over hoe het gebeurd is, wat de oorzaak was, hoe men het had kunnen voorkomen, wat men zal doen om herhaling te voorkomen en vele andere zaken. In dat soort gevallen is het handig als u een ongevallen en incidentenonderzoek laat uitvoeren door een ervaren (hoger) veiligheidskundige. Deze kan de vragen beantwoorden zodat het vakkundig afgehandeld wordt.

Ongevallen en incidenten zijn nadelig voor een bedrijf, ze kosten veel geld en er kunnen slachtoffers vallen. Leren van ongevallen en incidenten is daarom belangrijk om erger en of herhaling te voorkomen. Dat is waarom een ongevallen en incidentenonderzoek noodzakelijk is. Niet alleen om de oorzaken te achterhalen maar ook om er van te leren voor de toekomst.

In de praktijk leren we helaas niet altijd van ongevallen en incidenten. Er vinden bijvoorbeeld immers nog steeds explosies plaats en er vallen nog steeds mensen naar beneden…. maar steeds minder want we zijn we steeds actiever bezig om ongevallen en incidenten te voorkomen. Het ongevallen en incidentenonderzoek is dan ook heel erg belangrijk om herhaling en erger te voorkomen. Ieder zichzelf respecterend bedrijf doet een ongevallen en incidentenonderzoek, als het eens mis gaat, om er van te kunnen leren.

Eigenlijk gebeuren er niet veel nieuwe ongevallen, maar vallen er alleen nieuwe slachtoffers.

Proveiance kan het ongevallen en incidentenonderzoek voor u uitvoeren. Tevens kunnen wij u helpen om de basis risicofactoren van ongevallen en incidenten in kaart te brengen. Op deze wijze kunt u prioriteiten stellen m.b.t. het aanpakken van ongevallen en incidenten.

Soorten ongevallen en incidentenonderzoek

Er zijn verschillende methoden om een ongevallen en incidentenonderzoek te doen. Enkele hiervan zijn:

 • Tripod
  Een uitgebreide maar ook arbeidsintensieve methode. Hiermee wordt een ongeval of incident tot in detail onderzocht en worden de basisrisicofactoren bepaald.
 • Root Cause Analyse (RCA)
  Gericht op het analyseren van de oorzaken, iets minder diepgaand dan de Tripod.
 • Bow-tie
  Vlinderdasmethode
 • Feitenboom
  Een methode gericht op het in kaart brengen van alle feiten om deze onderling in verband te brengen om als het waren tot een reconstructie van het ongeval of incident te komen.

Proveiance gebruikt veelal de Tripod methode en de Root Cause Analyse (RCA) toe bij een ongevallen en incidentenonderzoek.

Tevens kunnen wij een registratiesysteem opzetten waarin alle ongevallen en incidenten worden vastgelegd. Hiermee kunt u een trendanalyse uitvoeren om vast te stellen of er omgevallen en incidenten gebeuren die dezelfde achtergrond hebben (leren van ongevallen).

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak of voor meer informatie over ongevallen en incidentenonderzoek.

Calamiteitenservice

In geval van ongevallen of spoedklussen kan het voorkomen dat u direct behoefte heeft aan een veiligheidskundig advies. Ook hierbij kunnen wij u van dienst zijn, 24 uur per dag.