Over Proveiance, uw HSE specialist

ProVeiAnce. Veiligheid gezondheid en milieu consultants

ProVeiAnCe Safety and Environmental Consultants houdt zich met veiligheidskundige en milieukundige vraagstukken bezig.

Wij hebben kennis van arbeidsveiligheid (occupational health), procesveiligheid (proces safety), maar bijvoorbeeld ook van het opzetten van HSE/VGM processen binnen bedrijven.

Leon burgerhout SKO gecertificeerd hoger veiligheidskundige ProveianceDe eigenaar van Proveiance, dhr. L.J.T. Burgerhout (Leon), is een gecertificeerd hoger veiligheidskundige met een milieukundige achtergrond (HBO-milieukunde). Hij beschikt over zowel praktische als theoretische kennis. In 1995 is hij als procesoperator begonnen waardoor hij ook de praktijk kent. Deze praktijkervaring is versterkt door de vele onderhoudsstops die hij als veiligheidskundige begeleid heeft. Het contact met het “veldwerk” blijft aanwezig doordat Leon de laatste jaren diverse nieuwbouwprojecten als HSE supervisor onder zijn hoede heeft gehad. Hier trad hij op als fieldsupervisor, maar tevens als adviseur wanneer er knelpunten op het gebied van HSE optraden.

In 1998 heeft Leon zijn diploma “middelbare veiligheidskunde” gehaald en is begonnen met het begeleiden van vele shutdowns binnen de industriële reiniging. In 2003 behaalde hij het diploma Hogere Veiligheidskunde en sindsdien is hij ook als gecertificeerd kerndeskundige conform de Arbowet actief.

Enkele voorbeelden waar Proveiance zich de afgelopen jaren mee bezig heeft gehouden zijn de volgende:

 • Interim management (HSE manager, HSE specialist, projectleider e.d.);
 • HSE ondersteuning bij shutdowns en nieuwbouw;
 • Ondersteuning bij het implementeren van de PGS 6(BRZO)/Seveso guideline);
 • Ondersteuning bij implementatie PGS 15 (opslag verpakte gevaarlijke stoffen);
 • Ongevallen en incidenten onderzoek (Tripod, rootcause analyse e.d.);
 • Opzetten van HSE indicatoren (leading and lagging);
 • Geven van trainingen en workshops op het gebied van HSE, VCA, enz.
 • Het verrichten van interne audits en ondersteuning bij externe audits;
 • Het verrichten en toetsen van RI&E, Risico Inventarisaties en Evaluaties;
 • Het ontwikkelen van HSE management (visie en missie);
 • Opstellen, aanpassen en toetsen van diverse Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • Opzetten en onderhouden van HSE zorgsystemen (ISO 9001, 14001, VCA);
 • Opzetten en onderhouden van (elektronisch) werkvergunningensysteem;
 • Ondersteuning bij aanvraag milieuvergunning;
 • Ondersteuning aan HAZOP-studies;
 • V&G / HSE projectbegeleiding
 • Opzetten en ondersteunen van veiligheidsverbetertrajecten;
 • Opzetten en evalueren van (kritische) processen;
 • HSE aansturing in het veld;
 • Uitvoeren van onderzoeken zoals blootstelling gevaarlijke stoffen, geluid e.d.
 • Geven van onafhankelijk advies.

Onze ervaring ligt grotendeels binnen de procesindustrie, petrochemie en industriële reiniging. Verder zijn wij ook goed bekend binnen de Grond- Weg- en Waterbouw. Door onze brede ervaring en uitgebreid netwerk, zijn wij prima in staat om veiligheidsvraagstukken, projecten en tijdelijke functies naar behoren te beantwoorden/begeleiden en in te vullen.

Proveiance, your HSE specialist

Maak gerust een afspraak om te bepalen of wij u van dienst kunnen zijn.
Contact Informatie