Portfolios

Project ECT (Europe Container Terminal)

Project ECT (Europe Container Terminal) 03

Proveiance ondersteunt ECT met het opzetten van veiligwerkinstructies en veiligheidsinstructiekaarten (VIK) voor de Technische Onderhoudsdienst (TOD). De VIK’s zijn praktische beschrijvingen van…

View Project

Bouwen Biovergistingsinstallatie Croda te Gouda (2014-2016)

In 2014 is Proveiance (Leon Burgerhout) begonnen als HSE supervisor projecten voor Croda te Gouda. Croda bewerkt vetten en plantaardige olie tot…

View Project

Aanleg warmtetransportleiding over Noord Eneco 2013-2014

In 2013/2014 heeft Proveiance (Leon Burgerhout) veiligheidskundige ondersteuning geboden m.b.t. de aanleg van de Leiding over Noord (LoN). Het project behelsde een…

View Project