Procesveiligheid

Procesveiligheid is tegenwoordig “hot” bij bedrijven en toezichthouders.
De afgelopen jaren hebben er een aantal spraakmakende procesongevallen plaatsgevonden, zowel in binnen- als buitenland. Dit heeft voor meer aandacht gezorgd voor procesveiligheid in de proces industrie.

De definitie van procesveiligheid: Procesveiligheid is de veiligheid in omgang met gevaarlijke stoffen in procesinstallaties waarbij de techniek, het ontwerp en de beveiligingen, centraal staan.

Het gaat hier dus niet om arbeidsveiligheid waarbij het vooral om de werknemers gaat maar om hoe de technische installatie is gebouwd en ontworpen is volgens speciale richtlijnen.

Procesveiligheid en proces ongevallen

Procesveiligheid in de procesindustrieOm aan te tonen waarom procesveiligheid zo belangrijk is in de procesindustrie hier enkele voorbeelden van procesongevallen.

1975: DSM Geleen, explosie naftakraker 2. 14 doden

1976: Seveso (Italië), ontsnapping giftig gas

Op 10 juli 1976 ontplofte een TCP (2,4,5-trichloorfenol) reactor van het chemische bedrijf ICMESA in Meda, Italië. Een giftige gaswolk met hoge concentraties TCDD (een dioxine) ontsnapte naar de atmosfeer. Benedenwinds van de fabriek verontreinigde de dioxinewolk een dichtbevolkt gebied van 6 km lang en 1 km breed, waardoor veel dieren onmiddellijk de dood vonden. Het nabijgelegen dorp Seveso werd behoorlijk getroffen, daarom werd het ongeluk de Seveso ramp genoemd.

1984: Union Carbide (India), ontsnapping giftig gas

Veel inwoners van de stad Bhopal in Madya Pradesh county, India, herinneren zich nog goed wat er gebeurde op 3 december 1984. Kort na middernacht ontsnapte een gaswolk uit de pesticiden fabriek van Union Carbide Ltd. (UCIL). De wolk bevatte 15 ton methyl isocyanaat (MIC), en bedekte een gebied van meer dan 30 vierkante kilometer. Door het gaslek werden circa 4000 bewoners meteen gedood, en hadden tussen de 50.000 en 500.000 mensen last van klachten zoals longoedeem. In het jaar dat volgende op de ramp vonden nog eens 15.000 mensen de dood. Momenteel hebben nog ongeveer 100.000 mensen last van gezondheidsklachten als gevolg van de gaswolk.

1988: Occidental Petroleum Ltd:Piper Alpha boorplatform (Noordzee), explosie.

Op 6 juli 1988 vond een ontploffing plaats op het boorform Piper Alpha van Occidental Petroleum Ltd. En Texaco in de Noordzee. Piper Alpha bevond zich op het Piper Olieveld, ongeveer 190 km van Aberdeen in 144 m diep water. Tijdens de explosie waren ongeveer 240 mensen werkzaam op het platform. De explosie en de brand die volgde doodde 167 van hen onmiddellijk.

2005: BP raffinaderij Texas City (USA), explosie

2005: Buncefield (UK), explosie. Geen slachtoffers, veel schade en overlast.

2010: Deepwater Horizon, olieramp in de Golf van Mexico

2011: Brand Chemie-Pack Moerdijk

Proces ongevallen kunnen leiden tot grote materiële schade, slachtoffers en negatieve publiciteit voor het betreffende bedrijf. De gevolgen kunnen dusdanig groot zijn dat de continuïteit/voortbestaan ernstig bedreigd kunnen worden. De gevolgen kunnen leiden tot vele doden, gewonden en grote schade voor het milieu. Zoals boven omschreven kunnen dergelijke ongevallen er voor zorgen dat mensen er vele jaren na het ongeval nog steeds aan overlijden.

Procesveiligheid is daarom heel erg belangrijk geworden in ons steeds groeiende chemische procesindustrie en dus zaak om hier goed bij stil te staan.

Als aansluiting op procesveiligheid heeft Nederland het BRZO, Besluit Risico’s Zware Ongevallen, in het leven geroepen wat met name meer de opslag van gevaarlijke stoffen reguleert.

Proveiance en procesveiligheid

Wij kunnen workshops op het gebied van procesveiligheid organiseren. Echter, het gebied is zo divers, dat er geen concrete opsomming gegeven kan worden. In een persoonlijk gesprek en kennismaking met het bedrijf kan bepaald worden welke workshops voor uw bedrijf belangrijk kunnen zijn.

Voorbeelden voor workshops kunnen zijn:

  • Basistraining (introductie in de procesveiligheid);
  • HAZOP-training;
  • SIL (Safety Integrity Level) training;
  • Bewustwordingstraining (waarom is procesveiligheid belangrijk en wat houdt het in);

Hazop studie staat voor “Hazard and Operability Analysis” Studie: Een methode om op een gestructureerde wijze een procesontwerp en de daarbij horende procedures te analyseren en evalueren. De Hazop studie is vastgelegd in een internationale norm (EN IEC 61882)

Maak vrijblijvend een afspraak of vraag via ons contactformulier meer informatie aan over procesveiligheid en wat Proveiance voor u kan betekenen op het gebied van procesveiligheid