Proveiance visie en missie

Visie en missie

ProVeiAnCE is een veiligheids- en milieukundig adviesbureau en staat voor “Proces Veiligheids Analyses en CE markering” , onderwerpen welke bij de start van Proveiance in 2002 actueel waren. Deze onderwerpen zijn nog steeds actueel, alleen is de scope van ons werk inmiddels fors verbreed. CE markering is daarentegen een onderwerp waar wij ons niet meer mee bezig houden.

Onze ervaring ligt met name binnen de proces- en chemische industrie. Daarnaast worden er ook diensten aan de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) alsmede de Energiebranche geleverd.

HSE-adviezen

VGM consultants Veiligheid, Gezondheid, Milieu ProveianceHet is onze intentie om betrouwbare, bruikbare en praktische HSE-adviezen (=Health, Safety and Environment) te geven om zodoende de HSE prestaties van onze klanten op een hoger niveau te krijgen. Er wordt altijd sterk rekening gehouden met de cultuur en financiële middelen binnen een bedrijf. Onze HSE-adviezen en implementatie strategie worden hierop aangepast.
Wet- en regelgeving vormen altijd de basis voor onze advisering, hier willen- en kunnen we niet omheen. Soms leidt dit tot de nodige discussies, maar gesteld kan worden dat de klanten dit over het algemeen waarderen en tevreden zijn over de uitkomst.
Wij willen daarom doorgaan met het verder verhogen van de HSE-prestaties van bedrijven binnen Europa, maar wellicht ook verder als daar de vraag vandaan komt.

De kracht en meerwaarde van Proveiance ligt in het feit dat wij reeds vele opdrachtgevers hebben gehad om HSE vraagstukken op te lossen. Hierdoor is een brede ervaring opgedaan, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheidsbeheerssystemen (VBS), arbeidsveiligheid, procesveiligheid, maar ook hele specifieke zaken zoals BRZO 2015 (Europese Seveso III richtlijn), diverse PGS normen, ongevalsonderzoeken, ondersteuning bij shutdowns/nieuwbouw(V&G / HSE projectbegeleiding), risico inventarisatie en evaluatie (RI&E), interim management, veiligheidscultuur, veiligwerkvergunningen etc.

Het bovenstaande moet ertoe leiden dat wij verder uitgroeien tot een gerespecteerde en waardevolle partner om HSE-vraagstukken succesvol aan te pakken.

Ing. L.J.T. Burgerhout
Ing. L.J.T. Burgerhout
Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (SKO-nr. V36933-niveau 3)
Eigenaar Proveiance