Veiligwerkvergunningen

Veiligwerkvergunningen zijn bedoeld om te overleggen en bindende afspraken te maken over veiligheid, gezondheid en werkprocedures met iedereen die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Door middel van werkvergunningen kan een opdrachtgever toestemming geven aan werknemers, aannemers en onderaannemers voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

De veiligwerkvergunningen zijn niet wettelijk verplicht, maar de meeste opdrachtgevers in de industrie hebben een werkvergunningensysteem. Zonder de vergunning kan een aannemer of medewerker geen werk uitvoeren. Op deze manier heeft de opdrachtgever meer controle over de uitvoering van de werkzaamheden binnen de organisatie.

Proveiance kan helpen bij het opzetten, verbeteren en optimaliseren van het werkvergunningensysteem om zodoende de veiligheid op een hoger niveau te brengen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken met Leon Burgerhout (gecertificeerd hoger veiligheidskundige)..

Waarom veiligwerkvergunningen

Eind jaren zestig van de vorige eeuw heeft er een enorme groei binnen de procesindustrie plaatsgevonden. Helaas gebeurde er ook veel ongevallen en incidenten. Enerzijds gebeurde dit doordat niet alle risico’s onderkend werden, maar ook in de communicatieve sfeer gingen zaken niet goed. Veel incidenten en ongevallen gebeurden tijdens onderhoud van bestaande installaties. Veelal bleek dat de afspraken tussen opdrachtgever (productie) en de uitvoerende partij niet helder waren. Om hier verbetering in aan te brengen zijn de werkvergunningensystemen in het leven geroepen.
De werkvergunning zijn voornamelijk in het leven geroepen om de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen en om ongevallen en incidenten te voorkomen.

veiligwerkvergunningenVeiligwerkvergunningen dienen om afspraken te maken tussen opdrachtgever (procesrisico’s) en de uitvoerende partij (werkrisico’s).
Middels de veiligwerkvergunningen wordt vastgelegd welke zaken werknemers, aannemers en onderaannemers moet regelen om het werk veilig uit te voeren, denk bijvoorbeeld aan het veiligstellen (LOTO) van systemen.

Daarnaast moet de uitvoerende partij (aanvrager) duidelijk in de werkomschrijving aangeven wat hij/zij gaat doen zodat de vergunningbeoordelaar (meestal iemand van operations) een goede inschatting kan doen van de risico’s.

Als alle maatregelen getroffen zijn, kan de houder de vergunning bij de verstrekker komen afhalen. Beide partijen tekenen de vergunning af. De veiligwerkvergunningen zijn feitelijk gezien een soort contract tussen beide partijen om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Schending kan vergaande gevolgen hebben (denk aan ongevallen, maar ook juridische consequenties).

Enkele punten die In een veiligwerkvergunningen moeten worden opgenomen:

 • Duur van de veiligwerkvergunningen
 • Locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden
 • Werkwijze en tijdstip waarop de werkzaamheden uitgevoerd worden
 • Aantal en namen personen die het werk gaan uitvoeren
 • Maatregelen die de opdrachtgever neemt
 • Maatregelen die de vergunninghouder neemt
 • Maatregelen om de werkplek na de werkzaamheden veilig achter te laten
 • Voorwaarden waaronder de vergunning is verleend

Problemen veiligwerkvergunningen

Helaas blijkt in de praktijk dat de werkvergunning processen niet altijd even goed lopen, veel voorkomende problemen zijn:

 • Teveel veiligwerkvergunningen waardoor de verstrekker niet de juiste aandacht kan geven tijdens de verstrekking;
 • Niet of slecht doorspreken van de veiligwerkvergunningen;
 • Werknemers op de werkplek kennen de veiligwerkvergunningen niet;
 • Slecht ingevulde veiligwerkvergunningen waardoor de scope onduidelijk is, onjuiste/onvoldoende beheersmaatregelen kunnen het gevolg zijn;
 • Aanvraag gaat ongecoördineerd waardoor de voorbereiding onder druk komt te staan;
 • Beheersmaatregelen worden niet nageleefd.

Optimaliseren en verbeteren werkvergunning proces

Proveiance heeft ruime ervaring met het opzetten en verbeteren van het werkvergunningen proces. Mocht uw proces om wat voor een reden niet lopen, wij kunnen u helpen het werkvergunning proces te verbeteren en te optimaliseren.