VGM observaties en werkplekinspecties

VGM observaties en werkplekinspecties zijn belangrijk voor de veiligheid binnen uw organisatie. Deze dienen periodiek uitgevoerd te worden om de veiligheid binnen uw organisatie te handhaven en te verbeteren.

Direct leidinggevenden of een externe gecertificeerde veiligheidskundige dient regelmatig de werkplek te inspecteren en de werkzaamheden van de werknemers, aannemers en onderaannemers te observeren. Deze dient ook de resultaten te evalueren met de betrokken werknemer(s).

VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu en dat zijn precies de punten waarop gelet dienen te worden tijdens de VGM observaties en werkplekinspecties.

VGM observaties

VGM observaties zijn bedoeld om vast te stellen of de uitvoering van werkzaamheden conform de procedures gaat die opgesteld zijn om het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren.

HSE VGM observaties en werkplekinspecties veiligheidTijdens VGM observaties, welke met twee personen gedaan dient te worden, wordt een karwei / de werkzaamheden enige tijd geobserveerd. Het is wel aan te raden om de personen die geobserveerd worden op de hoogte te stellen van uw activiteiten zodat ze niet het idee krijgen “bespioneerd” te worden. Na afloop bespreekt u de resultaten en legt deze vast op een daartoe ontwikkeld formulier om de resultaten te kunnen monitoren.

De bedoeling van VGM observaties is om mensen van hun gedrag bewust te maken door het gesprek met hen aan te gaan. Het moet een dialoog zijn, en geen monoloog, anders voelen de mensen zich betutteld en bereikt u het averechtse. Het is ook belangrijk dat men niet alleen de slechte of onveilige situaties bespreken maar ook de positieve punten te bespreken. Het bespreken van de positieve punten moedigt de werknemer aan om nog veiliger te werken.

Voor de VGM observaties kan men een “checklist VGM observaties” maken om zeker te zijn dat men alle belangrijke punten observeert. Als tijdens de observaties nieuwe situaties of aandachtspunten naar voren komen kan men deze toevoegen aan deze “checklist VGM observaties”. Deze checklist is alleen bedoeld als ondersteuning voor de leidinggevende en niet als richtlijn omdat men altijd verder moet kijken dan de checklist.

Tijdens een VGM observaties observeert men bijvoorbeeld op:

 • naleving veiligsheidsregels en -voorschriften,
 • (Juist) gebruik PBM,
 • juist en veilig gebruik van gereedschappen / machines,
 • omgang met gevaarlijke stoffen,
 • omgang met milieubelastende stoffen

VGM werkplekinspecties

Een VGM werkplekinspectie is anders van aard dan een observatie. Gedurende een VGM werkplekinspectie kijkt u naar een aantal vooraf opgestelde items zoals

 • housekeeping, orde en netheid werkplek,
 • aanwezigheid en gebruik PBM,
 • controle EHBO-koffer,
 • controle status en keuring brandplusapparaten,
 • status gereedschappen,
 • status machine(s),
 • werkvergunning.

Aanbevolen wordt om een standaard controlelijst, checklist VGM werkplekinspecties, te maken zodat er naar vaste punten gekeken wordt. U kunt dan na enige tijd zien, middels trendanalyse, waar u goed in bent en waar de mogelijke punten voor verbetering liggen.

VGM observaties en werkplekinspecties binnen uw organisatie

Zoals omschreven kunnen directe leidinggevenden de VGM observaties en werkplekinspecties uitvoeren maar het kan ook handig zijn als u deze door een hoger veiligheidskundige laat uitvoeren. Een gecertificeerd hoger veiligheidskundige is er op getraind om scherp te zijn op alle punten en kan de VGM observaties en werkinspecties

HSE VGM observaties en werkplekinspecties veiligheidProveiance kan de VGM observaties en werkplekinspecties voor u uitvoeren en helpen met het opstellen van een “checklist VGM werkplekinspecties”.
Wij kunnen u ook helpen om de observatietechniek te implementeren, evenals het lopen van de werkplekinspecties. Uiteraard kunnen wij ook de trendanalyses opzetten, hiermee kunt u zien wat er goed gaat en waar mogelijkheden tot verbetering liggen.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of om een afspraak te maken.